Opłaty pobierane przez notariusza

Notariusz pobiera – zgodnie z przepisami art. 5 oraz art. 7 ustawy z 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jednolity – Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 z póź. zm.) – następujące opłaty:

  1. opłaty sądowe zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity – Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594);
  2. podatek od czynności cywilnoprawnych zgodnie z ustawą z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity – Dz. U. z 2010 r., Nr 101, poz. 649);
  3. podatek od darowizn zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity – Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz.768);
  4. wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnych, które szczegółowo określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 r. (Dz. U. Nr 148 poz. 1564 z póź. zm.).

Akty prawne, na podstawie których pobierane są powołane wyżej opłaty:

  1. ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity – Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594) – wyciąg
  2. ustawa z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity – Dz. U. z 2010 r., Nr 101, poz. 649)
  3. ustawą z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity – Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz.768)
  4. ustawa z 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jednolity – Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 z póź. zm.) – wyciąg
  5. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 r. (Dz. U. Nr 148 poz. 1564 z póź. zm.